Cơ Sở Thái Nguyên 1

Địa chỉ:
Số 100 Đường Thanh Niên Phường Chùa Hang Thành Phố Thái Nguyên (Gần DANKO CITY Thái Nguyên)
Số điện thoại:
0931.888.336
Email liên hệ:
[email protected]
Bản đồ:
Xem bản đồ

Cơ sở Thái Nguyên 2

Địa chỉ:
số 45 Đường cách mạng tháng tám Phường Trưng Vương Thành Phố Thái Nguyên
Số điện thoại:
0931888336
Email liên hệ:
[email protected]
Bản đồ:
Xem bản đồ

Cơ sở 3 Phổ Yên

Địa chỉ:
số 595, tổ dân phố 2, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại:
0931888336
Email liên hệ:
[email protected]
duyngabattery.vn
duyngabattery.vn